Tag Archive: Quality Blog Project

Quality Blog Project – การวางโครงสร้าง Blog

การวางโครงสร้าง Blog เป็นการวางแผนการเริ่มต้นก่อนที่จะสร้าง Blog และเขียนบทความ ข้อดีของการวางโครงสร้าง Blog ก็คือ การทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบมากยิ่งขึ้น และทำให้เมนูหรือแผนที่นำทางต่างๆภายใน Blog นั้น สามารถเข้าถึงได้ง่ายทั้งผู้เยี่ยมชมและ Google อีกด้วย ต่อเนื่องจากการอัพเดทก่อนหน้านี้เกี่ยวกับ การหา Keyword เป้าหมาย โดยนำ Keyword ที่ได้จากการบ้านครั้งที่แล้ว นำมาวางโครงสร้าง Blog โดยให้ลองแบ่งเป็นหมวดหมู่ที่เกี่ยวข้องกับ Keyword ซึ่งทำให้เจ้าของ Blog อย่างเรา ทำการจัดการได้ง่ายขึ้นอีกด้วยว่า ควรจะเขียนบทความเกี่ยวกับหมวดหมู่ใดบ้างใน Keyword ของเราเอง ตัวอย่าง โครงสร้าง Blog โดย Keyword คือ Grill (เตาย่าง) (ตัวอย่างการวางโครงสร้างจาก E-Book การวิจัย Keyword by Asuradech.com) ซึ่งในครั้งนี้การบ้านและงานที่ให้เพื่อนๆสมาชิกในโปรเจคฝึกทำก็คือ การนำ Keyword หรือหัวข้อเรื่องที่แต่ละคนสนใจ นำมาวางโครงสร้าง Blog โดยแบ่งเป็นหมวดหมู่   จากการตรวจงานเบื้องต้นพบว่า เพื่อนสมาชิกในโปรเจค …

Continue reading »