Tag Archive: Outsource

การจ้างงาน Outsourcing

การจ้างงาน หรือ Outsourcing นั้น มีความสำคัญอย่างมากในการที่จะทำ Affiliate Marketing ให้ประสบความสำเร็จ เนื่องจากจะพบว่า มีหลายขั้นตอนและงานจำนวนมากในการที่จะทำ Affiliate Marketing แน่นอนครับว่า เราทำทั้งหมดคนเดียวไม่ไหวแน่ๆ และที่สำคัญคือ บางทักษะเราก็ไม่เก่งพอที่จะทำด้วย ให้เราลองนึกถึงในโลกธุรกิจจริงๆ อย่างเช่น เปิดร้านอาหาร จะพบว่า เราสามารถเปิดร้านอาหารได้ด้วยตัวคนเดียว เพราะเรามีฝีมือในการทำอาหารพอตัว แต่เมื่อมีลูกค้าเพิ่มมากขึ้นและร้านใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ เราจะต้องเริ่มจ้างลูกน้อง ไม่ว่าจะเป็น เด็กเสิร์ฟ เด็กล้างจาน พนักงานต้นรับ แคชเชียร์ เชฟ หรือแม้กระทั่งผู้จัดการร้าน เช่นกันในโลกของธุรกิจ Affiliate Marketing นั้น จำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ในการจ้างงาน และเลือกคนให้เหมาะสมกับงานที่จะจ้าง จะเรียกง่ายๆว่า ใช้เงินทำงานก็ไม่ผิดครับ แต่ที่สำคัญคือ คนออกคำสั่งคือเรา ถ้าเราไม่มีความรู้ในเรื่องของ Affiliate หรืองานต่างๆเลย งานที่จ้างมันก็จะออกมาไม่ดีแน่นอน Outsourcing คืออะไร? คือการให้คนอื่นเข้ามาทำงานแทนเรา เช่น การเขียนบทความ หรือการออกแบบหน้าเว็บไซต์ ดังนั้น Outsourcing จะทำให้เรามีเวลามากขึ้น เพื่อไปทำในสิ่งที่สำคัญกว่า …

Continue reading »