Category Archive: Writing Content

ขั้นตอนที่ 1 – วางรูปแบบการเขียน Blog | เริ่มต้นสร้าง Blog

ในหลายๆครั้งผมมักจะพบปัญหาเกี่ยวกับการเขียน Blog หรือเขียนบทความ ในเรื่องของการหลงทางหรือไอเดียตัน ทำให้เขียนบทความไม่ออก เนื่องจากขาดการวางแผนและวางโครงสร้างของ Blog ทำให้ในหลายๆครั้งเนื้อหาดูกระจัดกระจายและไม่เป็นเรื่องเป็นราวสักเท่าไหร่นัก เพราะฉะนั้นแล้ว จึงต้องทำการวางโครงสร้างในการเขียน Blog เสียก่อน ภารกิจที่ 1 ทำการสร้าง Folder เพื่อจัดเก็บข้อมูล ปัญหาที่พบบ่อยถ้าไม่มีการสร้าง Folder เพื่อจัดเก็บข้อมูลก็คือ การที่ข้อมูลกระจัดกระจายภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเอง ในบางครั้งทำให้หางานไม่เจอบ้าง หรือเกิดอาการหลงๆลืมๆว่า เขียนบทความนั้นไปแล้วหรือยัง หรือ ข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้กลับอยู่ Folder อื่น ทำให้เสียเวลาในการค้นหาข้อมูล ทั้งนี้การจัดเก็บข้อมูลนั้น ในปัจจุบันก็มีหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับความสะดวกของแต่ละคน เช่น การจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบ Hard Copy หรือเป็นเอกสารจับต้องได้เลย ทำเป็นแฟ้ม ข้อดีคือ – จับต้องง่าย ข้อเสีย – เอกสารเกิดการชำรุดได้, เปลืองที่งบประมาณในการเก็บรักษา การจัดเก็บข้อมูลในคอมพิวเตอร์ ข้อดีคือ – มีพื้นที่ในเก็บข้อมูลเยอะ และต้นทุนในการเก็บรักษาต่ำ ข้อเสียคือ – กรณีที่ฮาร์ดดิสก์เสียหาย อาจจะทำให้ข้อมูลทั้งหมดสูญหายไปอย่างง่ายดาย หรือ …

Continue reading »